Kalendaria 2018 - layouty bloków

Kd - A5 dziennydzień na jednej stronie

linia PRESTIGE
Format:
14,5 x 20,5 cm
Objętość: 360 stron
Papier: offset biały lub chamois (kremowy) 70 g/m2
Kalendarium: miesiące i tygodnie w 5 językach ( PL, GB, D, RUS, FR), imieniny i święta, kalendarium skrócone na cały rok, wschody i zachody słońca, fazy księżyca, druk szaro-bordowy.
Z przodu: dane osobowe; skrócony kalendarz 2018 i 2019; plan urlopowy - 2 str.; podział na kwartały rok 2018 i 2019 (po 4 strony).
Z tyłu: odległości, strefy czasowe, numery kierunkowe Polska i świat, międzynarodowe skróty samochodowe, info dla kierowców, tabela przeliczników, instytucje państwowe w Warszawie, urzędy wojewódzkie, informacje o krajach Unii Europejskiej, kalendarium UE, polskie ambasady w Europie, jednostki miar i wag, rocznice, formaty papieru, układ SI, notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, notatki - 2 str.
8-str. atlas z mapami: mapy drogowe: Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, mapa administracyjna Polski i Europy.
Wykończenie: wstążka, perforacja, możliwość wycięcia registrów czterorzędowych oraz zaokrąglenia narożników bloku i okładki.

Interaktywna przeglądarka kalendariumKt - A5 tygodniowy tydzień na lewej stronie + notatnik na prawej stronie

linia FUTURE
(kalendarium na specjalne zamówienie)

Format:
13 x 20,5 cm
Objętość: 192 strony (w tym 32 strony notatnika z perforacją grzbietową umożliwiającą wyrywanie kartek)
Papier: offset biały lub chamois (kremowy) 70 g/m2
Kalendarium: miesiące i tygodnie w 3 językach (PL, GB, D), kalendarium skrócone na bieżący i następny miesiąc, druk szaro-bordowy
Z przodu: dane osobowe; planer na 2018 rok (6 stron).
Z tyłu: notes 46-str., 32-stronicowy notatnik z perforacją grzbietową umożliwiającą wyrywanie kartek.
Wykończenie: wstążka, możliwość zaokrąglenia narożników bloku i okładki
UWAGA! Blok nie zawiera map

Interaktywna przeglądarka kalendariumMd - B5 dzienny dzień na jednej stronie

linia PRESTIGE
Format:
16,7 x 24 cm
Objętość: 368 stron
Papier: offset biały lub chamois (kremowy) 70 g/m2
Kalendarium: przed każdym miesiącem 2-stronicowy planer miesięczny, miesiące i tygodnie w 5 językach (PL, GB, D, RUS, FR), imieniny i święta, kalendarium skrócone na cały rok, wschody i zachody słońca, fazy księżyca, perforacja narożna, wstążka, druk szaro-bordowy.
Z przodu: dane osobowe; skrócony kalendarz 2018 i 2019; plan urlopowy - 2 str.
Z tyłu: strefy czasowe, info dla kierowców, tabela przeliczników, informacje o krajach Unii Europejskiej, jednostki miar i wag, rocznice, formaty papieru, układ SI, 8-str. notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, notatki - 2 str.
8 stron map: mapy drogowe: Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, mapa administracyjna Polski i Europy.
Wykończenie: wstążka, perforacja narożna, możliwość wycięcia registrów czterorzędowych oraz zaokrąglenia narożników bloku i okładki.

Interaktywna przeglądarka kalendariumMt - B5 tygodniowytydzień na dwóch stronach

linia PRESTIGE
Format:
16,7 x 24 cm
Objętość: 160 stron
Papier: offset biały lub chamois (kremowy) 80 g/m2
Kalendarium: przed każdym miesiącem 2-stronicowy planer miesięczny, miesiące i tygodnie w 5 językach (PL, GB, D, RUS, FR), imieniny i święta, kalendarium skrócone na cały rok, wschody i zachody słońca, fazy księżyca, perforacja narożna, wstążka, druk szaro-bordowy.
Z przodu: dane osobowe; skrócony kalendarz 2018 i 2019; plan urlopowy - 2 str.
Z tyłu: strefy czasowe, info dla kierowców, tabela przeliczników, informacje o krajach Unii Europejskiej, jednostki miar i wag, rocznice, formaty papieru, układ SI, 8-str. notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, notatki - 2 str.
8 stron map: mapy drogowe: Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, mapa administracyjna Polski i Europy.
Wykończenie: wstążka, perforacja narożna, możliwość wycięcia registrów dwurzędowych oraz zaokrąglenia narożników bloku i okładki.

Interaktywna przeglądarka kalendariumAd - A4 dzienny dzień na jednej stronie

linia PRESTIGE
Format:
20,5 x 28 cm
Objętość: 368 stron
Papier: offset biały lub chamois (kremowy) 70 g/m2
Kalendarium: przed każdym miesiącem 2-stronicowy planer miesięczny, miesiące i tygodnie w 5 językach (PL, GB, D, RUS, FR), imieniny i święta, kalendarium skrócone na cały rok, wschody i zachody słońca, fazy księżyca, perforacja narożna, wstążka, druk szaro-bordowy.
Z przodu: dane osobowe; skrócony kalendarz 2018 i 2019; plan urlopowy - 2 str.
Z tyłu: strefy czasowe, info dla kierowców, tabela przeliczników, informacje o krajach Unii Europejskiej, jednostki miar i wag, rocznice, formaty papieru, układ SI, 8-str. notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, notatki - 2 str.
8 stron map: mapy drogowe: Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, mapa administracyjna Polski i Europy.
Wykończenie: wstążka, perforacja narożna, możliwość wycięcia registrów czterorzędowych oraz zaokrąglenia narożników bloku i okładki.

Ad - A4 dzienny (dzień na jednej stronie)

Interaktywna przeglądarka kalendariumAx - A4 tygodniowy tydzień na dwóch stronach

linia BUSINESS
Format: 20,5 x 28 cm
Objętość: 152 strony
Papier: offset biały lub chamois (kremowy) 80 g/m2
Kalendarium: miesiące i tygodnie w 4 językach (PL, GB, D, RUS), imieniny i święta, kalendarium skrócone na cały rok, wschody i zachody słońca, druk szaro-bordowy.
Z przodu: dane osobowe; skrócony kalendarz 2018 i 2019; plan urlopowy - 2 str., podział na kwartały rok 2018 i 2019 (po 4 strony)
Z tyłu: odległości, strefy czasowe, numery kierunkowe Polska i świat, międzynarodowe skróty samochodowe, info dla kierowców, tabela przeliczników, instytucje państwowe w Warszawie, urzędy wojewódzkie, informacje o krajach Unii Europejskiej, kalendarium UE, polskie ambasady w Europie, jednostki miar i wag, rocznice, formaty papieru, układ SI, notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, notatki - 2 str.
8 stron map: mapy drogowe: Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, mapa administracyjna Polski i Europy.
Wykończenie: wstążka, perforacja narożna, możliwość wycięcia registrów dwurzędowych oraz zaokrąglenia narożników bloku i okładki.Ot - Kieszonkowy tydzień na dwóch stronach

linia PRESTIGE
Format:
8,6 x 15,2 cm
Objętość: 128 stron
Papier: offset biały lub chamois (kremowy) 70 g/m2
Kalendarium: miesiące i tygodnie w 5 językach (PL, GB, D, RUS, FR), imieniny i święta, kalendarium skrócone na bieżący miesiąc, druk szaro-bordowy.
Z przodu: dane osobowe; skrócony kalendarz 2018 i 2019
Z tyłu: notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, notatki - 6 str.
mapa Polski na wyklejce
Wykończenie: wstążka, możliwość zaokrąglenia narożników bloku i okładki.

Interaktywna przeglądarka kalendarium
UWAGA! W przeglądarce brak mapZt - Biurkowy na spirali tydzień na jednej stronie + strona na notatki

linia PRESTIGE
Format:
29 x 10 cm
Objętość: 128 stron
Papier: offset biały lub chamois (kremowy) 70 g/m2
Kalendarium: miesiące i tygodnie w 5 językach (PL, GB, D, RUS, FR), imieniny i święta, kalendarium skrócone na cały rok oraz osobno na bieżący miesiąc, wschody i zachody słońca, wschody i zachody księżyca, druk szaro-bordowy.
Z przodu: dane osobowe; skrócony kalendarz 2018, ważniejsze wydarzenia.
Z tyłu: notes teleadresowy - 20 str.
Wykończenie: spirala, możliwość wycięcia registrów jednorzędowych.
UWAGA! Blok nie zawiera mapBt - A4 tygodniowy tydzień na dwóch stronach - kalendarium na specjalne zamówienie

Format: 21 x 26 cm
Objętość: 160 stron
Papier: offset biały lub chamois (kremowy) 70 g/m2
Kalendarium: przed każdym miesiącem 2-stronicowy planer miesięczny, miesiące i tygodnie w 5 językach (PL, GB, D, RUS, FR), imieniny i święta, kalendarium skrócone na cały rok, wschody i zachody słońca, fazy księżyca, perforacja narożna, wstążka, druk szaro-bordowy.
Z przodu: dane osobowe; skrócony kalendarz 2018 i 2019; plan urlopowy - 2 str.
Z tyłu: strefy czasowe, info dla kierowców, tabela przeliczników, informacje o krajach Unii Europejskiej, jednostki miar i wag, rocznice, formaty papieru, układ SI, 8-str. notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, notatki - 2 str.
8 stron map: mapy drogowe: Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, mapa administracyjna Polski i Europy.
Wykończenie: wstążka, perforacja narożna, możliwość wycięcia registrów dwurzędowych oraz zaokrąglenia narożników bloku i okładki.

Interaktywna przeglądarka kalendariumXt - B5 tygodniowy tydzień na lewej stronie + notatnik na prawej stronie - kalendarium na specjalne zamówienie

linia FUTURE
Format:
16,5 x 22 cm
Objętość: 176 stron (w tym 32 strony notatnika z perforacją umożliwiającą wyrywanie kartek)
Papier: offset biały lub chamois (kremowy) 80 g/m2
Kalendarium: miesiące i tygodnie w 3 językach (PL, GB, D), imieniny i święta, kalendarium skrócone na poprzedni, bieżący i następny miesiąc, druk szaro-bordowy.
Z przodu: dane osobowe; skrócony kalendarz 2018 i 2019; plan urlopowy - 2 str.; podział na kwartały rok 2018 i 2019 (po 4 strony)
Z tyłu: strefy czasowe, info dla kierowców, tabela przeliczników, informacje o krajach Unii Europejskiej, jednostki miar i wag, rocznice, formaty papieru, układ SI, 8-str. notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym - 2 str.
32-stronicowy notatnik z perforacją grzbietową umożliwiającą wyrywanie kartek
Wykończenie: wstążka, perforacja narożna, możliwość wycięcia registrów dwurzędowych oraz zaokrąglenia narożników bloku i okładki.
UWAGA! Blok nie zawiera map

Interaktywna przeglądarka kalendarium